Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2014-2015

Η έκφραση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών είναι καθοριστικά κομμάτια για την ενηλικίωση και την ανάπτυξη μιας σωστής προσωπικότητας.